Gisterenavond was er een speciale extra ledenvergadering en voor een goede reden. De dojo Aikidoschool Baruto uit Goes heeft namelijk aangegeven zich te willen aansluiten bij onze Bond. De aikidogroep uit Goes zijn goede bekenden van ons. We zien elkaar vaak op stages, wisselen ervaringen uit en hebben zelfs in Coronatijd via Zoom met elkaar getraind.

Nu dus tijd voor een volgende stap. Het aspirant-lidmaatschap is tijdens de speciale ALV voorgelegd aan de Dojohouders. Op basis van de goede relaties en langdurige vriendschap met de dojo in Goes, werd unaniem voor gestemd en daarmee is besloten Aikidoschool Baruto per 1 januari 2022 aan te nemen als aspirant lid van onze bond.

Welkom alle leden van Aikidoschool Baruto bij Aikikai Doushi, hopelijk kunnen we snel ook fysiek elkaar weer zien!