Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen binnen onze vereniging zijn het aanspreekpunt op het gebied van
ongewenste -al dan niet sexuele- gedragingen of uitingen als pesten, discriminatie of buitensluiten,
verbaal of non-verbaal, die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of ongewenst worden
ervaren. De vertrouwenspersoon is ook bereikbaar voor andere onderwerpen die moeilijk
bespreekbaar zijn, maar wel van belang zijn voor een normale continuering van het lidmaatschap bij
een van de aangesloten verenigingen. Te denken valt hierbij aan financiële problemen of psychische
klachten.

De vertrouwenspersonen binnen de stichting Aikikai Aikido Doushi hebben een onafhankelijke taak
binnen de vereniging om vast te stellen wat er aan de hand is; de ernst en strekking te beoordelen en
maatregelen te nemen. Vanuit deze rol kan de vertrouwenspersoon soms het bestuur adviseren, dat
wil zeggen daar waar de melder dit toestaat.

Soms weet je heel snel of iets oke is of niet maar veel vaker zit het in een grijsgebied waar je soms
even wilt toetsen. De contacten tussen een melder en de vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk
en daar wijkt de vertrouwenspersoon niet vanaf zonder je toestemming.
Eenmaal per jaar legt de vertrouwenspersoon verantwoording af bij het bestuur en geeft hij/zij aan hoe
vaak hij benaderd is en wat in algemene termen de redenen voor het contact zijn geweest.

Henk Aartsma werkt sinds 1987 als beeldend therapeut in de (jeugd) psychiatrie en sinds 2 jaar met gedetineerden met ernstige psychiatrische stoornissen. In die hoedanigheid heb ik veel ervaring opgedaan met jongeren & volwassenen die te maken hebben gehad met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ik train bij Yawara Heiloo en vindt het belangrijk dat iedereen met plezier kan trainen en dat kan alleen als iedereen zich veilig voelt. Daar wil ik graag een steentje aan bij dragen door op te treden als vertrouwenspersoon daar waar dat nodig is. 

 

Er wordt op dit moment gezocht naar een tweede vertrouwenspersoon

Bericht

9 + 5 =