Bestuur

Jan Willem Korporaal

Voorzitter

Marcel Roet

Secretaris

Pascal Kregting

Penningmeester

Man-Yen Cheung

Plaatsvervangend Penningmeester

Charles Kientz

Person In Charge

 Commissies

Examencommissie

Dojohouders, Charles, Evelien, Jan

Stages en evenementen

Man-Yen en Dion

Opleidingscommissie

Rob en Sandra

Website & communicatie

Giel en Bjorn

Kascommissie

Roel en Richard

 Contributie

Uitgangspunt van onze bond is dat we de activiteiten zoveel mogelijk op vrijwilligersbasis organiseren. Hierdoor zijn de kosten laag.

Waar wordt je bondscontributie aan besteed?
  • Lidmaatschap van de de Aikido bond Nederland (AbN). Dit is de overkoepelende organisatie op nationaal niveau.  Deze bond organiseert jaarlijks allerlei stages en regelt daarnaast onder meer de aansprakelijkheidsverzekering voor alle aangesloten organisaties. Meer weten? https://www.aikidonederland.nl/
  • Binnen onze eigen bond organiseren we jaarlijks 6 Doushi Stages. Deze worden gegeven door eigen leraren van de aangesloten verenigingen. De stages zijn vrij toegankelijk voor onze leden, je hoeft hiervoor niet apart te betalen. De stages zijn in twee delen gesplitst waardoor zowel beginners als gevorderden mee kunnen trainen.
  • Hiernaast is er ruimte en budget om activiteiten voor de kinderen te organiseren.
  • Een deel van de contributie wordt uiteraard gebruikt om de kosten van de nieuwe Bond AAD te dekken. Denk aan de website en onkostenvergoedingen.

Hoogte van de contributie:

  • Kinderen < 12 jaar : € 10.00 / jaar
  • Jeugd 13 t/m 18 jaar : € 20.00 / jaar
  • Volwassenen >18 jaar : € 40,00 / jaar

    Jaarlijks wordt de bondcontributie in rekening gebracht via de contributie van je eigen dojo van kwartaal 1 van ieder jaar.