Vandaag wederom een ALV via Zoom. Het blijft vreemd maar ook heel leuk om iedereen te zien en te horen. Iedereen heeft zin om te trainen en is enthousiast bezig om verder te blijven bouwen aan onze bond.

De financien zijn besproken en zijn op orde. Dit jaar is er weinig georganiseerd aan stages dus deze budgetten zijn nog beschikbaar voor volgend jaar. Naar aanleiding van de begroting wordt er opnieuw gekeken naar de contributies voor onze leden.

Alle dojo’s proberen langs allerlei wegen weer lessen te organiseren. Zoomlessen, buiten les in kleine groepen, kinderlessen en wandelingen met de jeugd. Er is afgesproken dat er meer van deze activiteiten gedeeld worden tussen de verschillende dojo’s.

Richting de zomer wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor de organisatie van een buitenstage op een grasveld of het strand. De aankomende periode is nog zeer onzeker en dit moet bekeken worden zodra er wat meer zicht is op de situatie. We staan in de startblokken zodra het kan!

Zoals jullie weten zijn we sinds januari een aparte sectie binnen Aikido Nederland. Er ligt een aanvraag bij de Hombu om erkenning te krijgen. Hopelijk horen we hier snel wat van.

Na de Corona periode verwachten we dat er veel gewisseld wordt tussen sporten. Een actieve wervingsactie voor Aikido lijkt een goed idee. Vanuit onze bond is dit aangekaart bij Aikido Nederland. Mocht je goede ideeen hebben mail deze dan naar onze secretaris@aikikai-doushi.nl . Belangrijkste punt is dat we het imago van Aikido goed op de kaart zetten.

Na nog wat grappen en praatjes sluiten we de vergadering weer.

Tot snel !!