We hebben goed nieuws te melden: Aikikai Aikido Doushi is erkend als zelfstandige sectie onder de Aikidobond Nederland. Dit is tijdens de ALV van de Aikidobond Nederland besloten.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich hiervoor hard gemaakt. Tot nu toe was de AAD ondergebracht in de sectie “Overige Stijlen”. Gezien de grootte en de hoeveelheid senioriteit in onze bond is de erkenning voor een aparte sectie aangevraagd. Dit is nu door de Aikidobond Nederland toegekend.

Omdat we nu een aparte sectie zijn, voldoen we weer aan een voorwaarde voor erkenning bij de Hombu Dojo in Tokio. Dit traject kan weer verder worden doorgezet.

Hopelijk worden de Corona beperkingen van onze sport snel weer opgeheven en kunnen we weer gezamelijk de mat op.

Voor nu, blijf gezond en tot snel!