Gisteren was de september stage, de eerste stage na de vakantie. Het was ook weer een bijzondere stage. Sinds juni mogen we vanuit de overheidsrichtlijnen weer trainen met contact. Iedere Aikidoka maakt nu een afweging tussen wat hij of zij veilig vindt en waar men zich prettig bij voelt. Hoe men wil trainen verschilt daardoor van persoon tot persoon.

Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om te trainen heeft de AAD besloten om de stage op te delen in 3 delen. De stage vond plaats in de dojo in Delft, een goed geventileerde ruimte waar alle ramen en deuren openstonden. Het eerste deel van de stage werd gegeven door Ed sensei (3e dan aikikai). Hij gaf een les zonder contact, waarbij de jo (stok) werd gebruikt als armverlenger. Een interessante les die je op een andere manier laat nadenken over Ikkyo op de aanvallen, Ai-hanmi, Gyuako Hanmi en Yokomen uchi.

De tweede deel stage werd verzorgd door Jan Lieffering sensei (5e dan aikikai). Hier werd gewerkt met vaste koppels, er werd niet gewisseld van partners maar er werd wel getraind met contact. Hij gaf een mooie les die verder ging op de aanval Ai-hanmi en daarna Ushiro ryokatata dori met verschillende technieken.

In het laatste deel van de stage mocht er gewisseld worden van partner als je dat wilde, het was echter niet verplicht. Onze voorzitter Jan Willem Korporaal (4e dan aikikai) verzorgde deze derde les. Hij borduurde weer voort op de les van Jan sensei en ging door met Ushiro ryokatata dori als aanval. Een les met complexere technieken en veel gevoel voor posities.

Het was een zeer geslaagde ochtend met veel ruimte voor ieders persoonlijke voorkeur van trainen. 3 Oktober is er weer een stage. Hopelijk zien we zo veel mogelijk mensen weer op de mat.

Bedankt allemaal !